MATRIARCH FOUNDATION


Wij zijn een nog  jonge organisatie die haar werkgebied heeft op het platteland van Afrika.

Wij proberen duurzame oplossingen te vinden en hulp te bieden in de vorm van projecten die bijdragen aan de verbetering van leefomstandigheden van zowel mensen als dieren. Wij houden hierbij altijd de bescherming en het behoud van het milieu en de natuur in het oog.

Wij werken te midden en samen met de locale bevolking en er is ten allen tijde iemand van ons bij de projecten aanwezig.

Wij richten ons op:
  • Empowerment door vergroting van kennis voor met name vrouwen en kinderen
  • Bescherming van dieren in het algemeen en redden en rehabilitatie van wilde dieren in het bijzonder
Als je leert om goed voor je omgeving te zorgen,
zorgt die ook voor jou